NBA
Cavaliers
96
86
Hết
(45 - 41)
Celtics

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players