NBA
Suns
114
97
Hết
(56 - 47)
Lakers
Chưa có dữ liệu