NBA
Suns
92
87
Hết
(46 - 38)
Warriors
Chưa có dữ liệu