NBA
Timberwolves
122
108
Hết
(55 - 53)
Nuggets
Chưa có dữ liệu