NBA
Jazz
112
107
Hết
(60 - 42)
76ers
Chưa có dữ liệu