NBA
Nuggets
108
107
Hết
(62 - 47)
Grizzlies
Chưa có dữ liệu