NBA
Suns
106
94
Hết
(56 - 39)
Raptors
Chưa có dữ liệu