NBA
Suns
112
101
Hết
(61 - 52)
Spurs
Chưa có dữ liệu