NBA
Thunder
91
75
Hết
(53 - 34)
Lakers
Chưa có dữ liệu