NBA
Spurs
118
88
Hết
(65 - 48)
Clippers
Chưa có dữ liệu