NBA
Timberwolves
95
97
Hết
(55 - 47)
Grizzlies
Chưa có dữ liệu