NBA
Trail Blazers
83
71
Hết
(30 - 25)
Nets
Chưa có dữ liệu