NBA
Nuggets
108
90
Hết
(53 - 42)
Spurs
Chưa có dữ liệu