NBA
Trail Blazers
129
81
Hết
(76 - 47)
Heat Haifa
Chưa có dữ liệu