NBA
Spurs
107
99
Hết
(53 - 49)
Timberwolves
Chưa có dữ liệu