NBA
Spurs
102
91
Hết
(52 - 45)
Hawks
Chưa có dữ liệu