NBA
76ers
124
84
Hết
(72 - 36)
Knicks
Chưa có dữ liệu