NBA
Trail Blazers
109
91
Hết
(56 - 41)
Warriors
Chưa có dữ liệu