NBA
Suns
81
84
Hết
(40 - 34)
Spurs
Chưa có dữ liệu