NBA
Spurs
87
79
Hết
(43 - 37)
Warriors
Chưa có dữ liệu