NBA
Trail Blazers
121
103
Hết
(62 - 52)
Lakers
Chưa có dữ liệu