NBA
Spurs
99
89
Hết
(45 - 43)
Nuggets
Chưa có dữ liệu