NBA
Kings
102
115
Hết
(68 - 56)
Thunder
Chưa có dữ liệu