NBA
Nuggets
88
108
Hết
(48 - 55)
Thunder
Chưa có dữ liệu