NBA
76ers
112
124
Hết
(62 - 69)
Mavericks
Chưa có dữ liệu