NBA
Nets
103
89
Hết
(40 - 39)
Spurs
Chưa có dữ liệu