NBA
Spurs
116
92
Hết
(70 - 35)
Clippers
Chưa có dữ liệu