NBA
Nets
95
78
Hết
(52 - 38)
Clippers
Chưa có dữ liệu