NBA
Spurs
104
97
Hết
(38 - 41)
Jazz
Chưa có dữ liệu