NBA
Spurs
100
92
Hết
(57 - 46)
Knicks
Chưa có dữ liệu